Vadītāja: Biruta Kalniņa, ulrikakalnina@gmail.com,
Nodarbības laiks: trešdienas 11.00- 13.00
Tips
Folklora un tautas mūzika
Adrese
Kārķu tautas nams

Nodarbības laiks: trešdienas 11.00- 13.00

Adrese, kur kolektīvs darbojas: Kārķu pagasta tautas nams