Vadītājs Kristers Briedis, tel. 22495390, e-pasts: agronoms.briedis@gmail.com

Tips
Vokālā māksla
Adrese
J.Cimzes Valkas mūzikas skola

Nodarbību laiks: Otrdienas 18:30 – 20:30

Mēģinājumi norisinās Saieta namā Lugažu muiža.