Diriģente: Vivita Ose - Bērziņa; Koncertmeistars: Jānis Frīdenfelds, +371 25604118, vivitaose@gmail.com
Nodarbību laiks: trešdienās18.30- 20.30
Tips
Pūtēju orķestri