Vaditājs: Atis Zariņš, +371 26168148, oto49@inbox.lv,
Nodarbību laiks: ceturtdiena plkst. 19.00-20.00
Tips
Amatierteātri
Adrese
Dalderos, Vijciema tautas nams

Nodarbību laiks: ceturtdiena plkst. 19.00-20.00

Adrese: “Dālderi”, Vijciema tautas nams, Vijciema pagasts