Vadītāja : Anita Lotiņa, +371 28345483, anlot@inbox.lv
Nodarbību laiks: ceturtdienas 18.00-20.00
Tips
Lietišķā māksla
Adrese
Vijciema pamatskola

 Nodarbību laiks: ceturtdienas 18.00-20.00

 Adrese: Dainas, Vijciema pamatskola, rokdarbu klase, Vijciema pagasts