Gunita Beikmane

Sociālais darbinieks Vijciema un Zvārtavas pagastos
gunita.beikmane [at] valka.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks, darba vieta

  • Zvārtavas pagasta pārvalde, Zvārtavas pagastā
    • Trešdienās  9:00 – 15:00
  • Vijciema pagasta pārvalde, Vijciema pagastā
    • Pirmdienās, ceturtdienās 8:30 – 15:00