Attēls

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu, Valkas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu 70.15 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas likvidētam uzņēmumam kooperatīvā sabiedrība “Cerība”.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 5.punktu un 26. panta 6.1 daļu Valkas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus 195.18 EUR, 21 personai.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3.punktu Valkas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus 44.36 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas 2 mirušām personām.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63. panta 1. daļas 1. punktu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 9. daļas 4.punktu un 25. panta 3. daļu Valkas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu 124.40 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas vienai fiziskai personai.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu Valkas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus 249.55 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas 10 personām.

 

Informāciju sagatavoja:

Daira Zalužinska,

Valkas novada pašvaldības

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore