2022.gada 22.aprīlī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecspilves”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra numurs 9452 002 0067 atsavināšanu. Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo ...
Tips
Izsoļu rezultāti

2022.gada 22.aprīlī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecspilves”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra numurs 9452 002 0067 atsavināšanu.

Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 4870.00EUR ieguva fiziska persona Anžela Sorocka.

2022.gada 22.aprīlī plkst. 10:30 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Blaumaņa iela 12B”, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 004 0148 atsavināšanu.

Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 4880.00EUR ieguva juridiska persona SIA “GINNO TEHNIKA”, reģistrācijas Nr.44103021948.