Ar Valkas novada pašvaldības domes 15.08.2022. sēdes lēmumu Nr.197 (protokols Nr.15.,2.§), ir apstiprināti 12.08.2022. Izsoles rezultāti uz nomas un apbūves tiesību objektu Rūjienas iela 31, Valka, Valkas novads, 12.08.2022., kā arī atzīts par izsoles uzvarētāju “Restair” OÜ, reģ.nr. 14836452, Harju maakond, ...
Tips
Izsoļu rezultāti

Ar Valkas novada pašvaldības domes 15.08.2022. sēdes lēmumu Nr.197 (protokols Nr.15.,2.§), ir apstiprināti 12.08.2022. Izsoles rezultāti uz nomas un apbūves tiesību objektu Rūjienas iela 31, Valka, Valkas novads, 12.08.2022., kā arī atzīts par izsoles uzvarētāju “Restair” OÜ, reģ.nr. 14836452, Harju maakond, Tallin, Lasnamae linnaosa, Paldiski, tn 16-14, 11416, kas piedāvājis nomāt izsoles objektu par 33 480,- EUR  (trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 00 centi) mēnesī bez PVN.