Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 29. jūlijā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim. Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...
Tips
Izsoļu rezultāti

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 29. jūlijā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim.

Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas maksas ir attēlotas tabulā zemāk.

Nomas objekts, atrašanās vieta kadastra apzīmējums

Izsoles statuss

Pretendentu skaits

Nosolītā nomas maksa

Uzvarētājs

“Celtnieks 128”, Valka, 9401 008 0615

Nav notikusi

-

-

-

“Māras”, Valkas pagasts, 9488 006 0462

Ir notikusi

2

450.00

Juris Teteris

“Silmūrnieki”, “Nomas objekts Nr.1003”, Valka, 9401 005 0525

Ir notikusi

1

45.00

Aija Aleksandrova