Tips
Nomas tiesību izsoles
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:  

Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība,

ha

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro

Zemes gabala iznomāšanas mērķis

Valka, 9401 008 0042

“Celtnieks 167A”

0.068 (uz zemes gabala atrodas mazēka)

45.00

Vasarnīcas teritorijas un uz tās esošo ēku uzturēšana

Valka, 9401 004 0320

Tīruma iela 2, “Nomas objekts Nr.9”

1.378

84.90

Lauksaimniecības darbību veikšana

Valkas pagasts, 9488 005 0435

“Alieši 115”

0.0837 (uz zemes gabala atrodas mazēka)

45.00

Vasarnīcas teritorijas un uz tās esošo ēku uzturēšana

Ērģemes pagasts, 9452 009 0167

“Ceļmalnieki 2”

4.01)

235.41

Lauksaimniecības darbību veikšana

Ērģemes pagasts, 9452 003 0093

“Čalas”

1.5

94.70

Lauksaimniecības darbību veikšana

Kārķu pagasts, 9466 005 0102

“Kokles”

0.842

47.24

Lauksaimniecības darbību veikšana

Nomas objekti tiek iznomāti uz laiku līdz 2026. gada 31. decembrim.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Vindēlu, tel. +371 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, ir jāiesniedz personiski (attiecīgo pieteikumu ievietojot pie pašvaldības ēkas esošajā pastkastē un sazinoties ar Kontaktpersonu par attiecīgā piedāvājuma ievietošanu) vai ar kurjera starpniecību (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības) slēgtā aploksnē līdz 2022. gada 23. marta plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 24. martā, attālināti, ZOOM vidē, katram izsoles objektam paredzot šādus laikus:

Nosaukums

Izsoles laiks

Nosaukums

Izsoles laiks

“Celtnieks 167A”

10.00 – 10.15

“Ceļmalnieki 2”

10.45 – 11.00

Tīruma iela 2, “Nomas objekts Nr.9”

10.15 – 10.30

“Čalas”

11.00 – 11.15

“Alieši 115”

10.30 – 10.45

“Kokles”

11.15 – 11.30

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.