Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz zemes vienību nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem: Nomas objekta atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Izsoles solis Zemes ...
Tips
Nomas tiesību izsoles
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz zemes vienību nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:

Nomas objekta atrašanās vieta, kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība,

ha

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro

Izsoles solis

Zemes gabala iznomāšanas mērķis

Kārķu pagasts, 9466 002 0082

“Liģi”

12.7

618.00

60.00

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

Valkas pagasts, 9488 006 0182

“Bez adreses”

0.3901

28.00

5.00

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

Nomas objekti tiek iznomāti uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Vindēlu, tel. +371 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

Pieteikumā norādāmai piedāvātajai nomas maksai ir jābūt vismaz “Sākotnējā nomas maksa gadā” plus viens “solis”, piedāvājot augstāku nomas maksu, jāņem vērā izsoles kāpuma soļa lielums.

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, ir jāiesniedz personiski (attiecīgo pieteikumu ievietojot pie pašvaldības ēkas esošajā pastkastē un sazinoties ar Kontaktpersonu par attiecīgā piedāvājuma ievietošanu) vai ar kurjera starpniecību (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības) slēgtā aploksnē līdz 2023. gada 19. janvāra plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2023. gada 20. janvārī, ZOOM vidē, paredzot izsoles objektam šādus laikus:

Nosaukums

Izsoles laiks

“Liģi”

10.00 – 10.15

“Bez adreses”

10.15 – 10.30

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.