Sabiedrības līdzdalība
Baneris ar Eiropas Savienības karoga krāsām un simboliku

2024. gada 8. jūnijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 2024. gada 4. martā ir noteicis Valkas novada iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2024. gada 4. martam līdz 8. aprīlim.

Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi:

 • Nr. 884. Pilsētas kultūras nams - Emīla Dārziņa iela 8, Valka;
 • Nr. 885. Valkas mūzikas skola - Semināra iela 25, Valka;
 • Nr. 894. Ērģemes bibliotēka - “Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes pagasts;
 • Nr. 898. Kārķu tautas nams -  Kārķi, Kārķu pagasts;
 • Nr. 906. Lugažu muiža -  Lugaži, Valkas pagasts;
 • Nr. 908. Vijciema tautas nams - Dalderi”, Vijciems, Vijciema pagasts;
 • Nr. 909. Zvārtavas pagasta pārvalde - Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts.

Darbam vēlēšanu iecirknī Valkas novadā jāpiesakās Valkas novada vēlēšanu komisijā. Personīgi parakstīts pieteikums ir jāiesniedz līdz š.g. 8.aprīlim Valkā, Beverīnas ielā 3 (sekretārei 1.stāvā) vai pa pastu Valkas novada vēlēšanu komisijai, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.

Ja pieteikumu paraksta elektroniski, tad nepieciešami visu paraksta personu e-paraksti. Elektroniski parakstīto dokumentu iesniegt Rolands.Rastaks@valka.lv.

Pieteikuma veidlapa CVK mājas lapā vai Valkas novada mājas lapā sadaļā Aktualitātes Sabiedrības līdzdalība Vēlētājiem (https://www.valka.lv/lv/veletajiem)

Pieteikuma veidlapa:

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

 1. reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
 2. Valkas novada vēlēšanu komisijas loceklim;
 3. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 1. kurš prot latviešu valodu;
 2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
 4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai pašvaldības domes deputāts.

Novada vēlēšanu komisija līdz š.g. 14. aprīlim ievēlēs iecirkņu komisijas locekļus, iecels komisijas priekšsēdētāju un sekretāru.

2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu darbs iecirknī būs no 3. jūnija. Pirms tam tiks organizētas apmācības. Trīs dienas pirms vēlēšanām (3., 6., 7.jūnijā) iecirkņos noteiktā laikā tiks nodrošināta iepriekšējā balsošana. Vēlēšanu dienā 8. jūnijā iecirkņi būs atvērti no pulksten 8.00 līdz 20.00.

Vairāk par vēlēšanām www.cvk.lv

Informāciju sagatavoja: Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Rolands Rastaks, tālr. +371 25779961