Izglītība
Aicina ziedot Trikātas pamatskolas foto grāmatas izdošanai

Pirmais izlaidums jaunuzceltajā Trikātas pamatskolā “Gaismaskalns” notika 1939. gadā. Gatavojoties skolas 85 gadu jubilejas atzīmēšanai 2023. gada 3. jūnijā, tika vāktas un digitalizētas Trikātas pamatskolas izlaidumu fotogrāfijas, apzināti tajās esošie skolotāji un absolventi, veidots apraksts par skolu. Rezultātā tapis manuskripts krāsainai foto grāmatai “Mana-Tava-Trikātas pamatskola”.

Grāmatas izmērs 170x124 mm, cietais sējums, krāsaina, apmēram 100 lpp., plānotā tirāža 1000 eksemplāri. Plānotie izdevumi grāmatas izdošanai ir 4900,00 EUR.

Nerodot iespēju piesaistīt finansējumu no citiem avotiem, nekas cits neatliek, kā vērsties pie Jums ar lūgumu ziedot grāmatas iespiešanai. Ziedojumu vākšanai esam piesaistījuši skolas ilggadējo sadarbības partneri projektu īstenošanā – biedrību “Iespēju durvis”.

Lūdzam atbalstīt šī unikālā materiāla izdošanu, kā liecību par vienas mazas Latvijas vietas lieliskajiem cilvēkiem un viņu skolu. Ziedotāji saņems grāmatas eksemplāru.

Ziedot iespējams skaidru naudu ziedojumu kastītē Trikātas pamatskolas telpās, vai veicot pārskaitījumu uz biedrības kontu.

Rekvizīti:

Biedrība “Iespēju durvis”

Reģistrācijas Nr. 40008168411

konta numurs: LV63HABA0551033318577

Ziedojumi tiek pieņemti līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Paldies ikvienam ziedotājam!

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskola