Pašvaldība Sabiedrības līdzdalība
Sarkans baneris, cilvēki ar dokumentiem

Valkas novada pašvaldības domes Attīstību lietu komiteja strādā pie jautājuma par Iedzīvotāju padomju nepieciešamību Valkas novada teritorijā.

Iespēju veidot iedzīvotāju padomes nosaka 2023. gada 1. janvārī spēkā stājušies Pašvaldības likuma grozījumi. Iedzīvotāju padomes mērķis ir būt konsultatīva rakstura institūcijai, kurai ir tiesības izteikt savu viedokli dažādos ar savu darbības teritoriju saistītos jautājumos, kā arī plašāk iesaistīties pašvaldības domes lēmumu pieņemšanas procesā pēc savas iniciatīvas. Pastāvētu iespēja paredzēt līdzdalības budžetu, kura sadalīšanā iesaistītu iedzīvotāju padome un kuru varētu tērēt infrastruktūras uzlabošanai, teritoriju labiekārtošanai vai kā līdzfinansējumu dalībai projektos. Likums nenosaka tiesības iedzīvotāju padomēm pieņemt lēmumus, kas iepriekš ir bijuši pašvaldības domes kompetencē.

Iedzīvotāju padomes varētu tikt veidotas pēc teritoriāla principa - vai nu katrā pagastā, vai vairākos pagastos kopā, kā arī pilsētā. Iedzīvotāju padomes veidošanai tiktu organizētas vēlēšanas, kurās var kandidēt jebkurš teritorijas iedzīvotājs. Darbs iedzīvotāju padomēs netiktu atalgots. Likums nosaka, ka iedzīvotāju padomē nevar piedalīties pašvaldības domes deputāti, kā arī izpilddirektors un viņa vietnieki.

Valkas novada pašvaldības Attīstības lietu komiteja 2024. gadā divas reizes ir izskatījusi jautājumu un komitejai ir bažas par iedzīvotāju aktivitāti padomju veidošanā. VARAM ieskatā pašvaldībām pastāv izvēle - veidot iedzīvotāju padomes vai nē. Valkas novada pašvaldība, pirms iedzīvotāju padomju nolikuma veidošanas, vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli un gatavību iesaistīties iedzīvotāju padomēs.

Pašvaldību likuma skaidrojums par iedzīvotāju padomēm ir pieejams Latvijas Vēstneša portālā - https://lvportals.lv/norises/348043-iedzivotaju-padomes-iespejas-un-skersli-2023 

Līdz š.g. 18. maijam aicinām izteikt viedokli par iedzīvotāju padomju nepieciešamību Valkas novadā aizpildot anketu, kas pieejama ŠEIT.