Uzņēmējdarbība Kārķu pagasts

Aicināti pieteikties visi pārdot gribētāji, kuri vēlas piedalīties lauki labumu tirdziņā 12.augustā plkst. 12.00 Kārķu pagasta svētkos pie Kārķu Dabas koncertzāles.

Tirgot var arī nelielos apjomos fiziskās personas,  taču tad arī dalība jāreģistrē un jāsamaksā nodeva.

Tirdziņā aicināti piedalīties mākslas priekšmetu, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumu, pašu ražotās nepārtikas preču, alkoholisko dzērnienu, pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas tirgotāji un ražotāji.

Maksimālā tirdzniecības vietas platība ir 3X3 m.

Pieteikuma anketa pieejama: ŠEIT

Nodeva pārtikas precēm 1,42 EUR, amatniecības precēm 2,85 EUR.

Plašāka informācija: Sandra Pilskalne mob.tālr. +371 26068289.