Sabiedrības līdzdalība
Baneris ar virsrakstu

Ceturtdien, 23. novembrī plkst. 17:00 attālināti tiešsaistes videokonferencē notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotajam vēja elektrostaciju parkam “Valmiera - Valka” un tā saistītās infrastruktūras projektu Valmieras novada Plāņu pagastā  un Valkas novada Vijciema un Valkas pagastos.

Lai nodrošinātu iespēju apspriedē piedalīties pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam, aicinām interesentus, kam nav iespēju patstāvīgi pieslēgties tiešsaistes videokonferencē, pievienoties tai klātienē Beverīnas ielā 3, Valkā.

Datums un laiks: 23. novembrī plkst. 17:00
Vieta: Beverīnas ielā 3 (2. stāva sēžu zālē)

Plašāka informācija par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu: https://www.valka.lv/lv/jaunums/pazinojums-par-ves-parka-valmiera-valka-ivn-sakotnejo-sabiedrisko-apspriesanu

Uzziņai:

Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 60 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas un to alternatīvas.