Projektu aktualitātes
Apskatāma Gatčinas pilsētas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

No 22.jūnija līdz 1.oktobrim vairākās Valkas pilsētas kultūras nama telpās – pelēkajā un mazajā zālē, kā arī 2.stāva foajē (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) apskatāma Gatčinas pilsētas (Krievija) mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Bērnu darbi parāda dažādus procesus un etapus audzēkņu apmācībā. Darbi pārsteidz ar fantastisku un spēcīgu zīmēšanas tehniku, kā arī uzdrīkstēšanos eksperimentēt ar krāsu bagātību.(http://www.estlatrus.eu/ http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm )

Gatčinas mākslas skola savu darbību uzsākusi pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās. Skolā strādā astoņi pedagogi (profesionāli mākslinieki), bez klasiskajiem mākslas skolu priekšmetiem, tādiem kā zīmēšana, kompozīcija un gleznošana, skolā tiek apgūta arī Ikonu glezniecība. Šajā skolā mācās 150 jaunie mākslinieki. Skola ir izvietota četrās atsevišķās ēkās dažādos Gatčinas pilsētas rajonos.

Izstāde uz Valku atceļojusi projekta Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.– 2013.gadam 3.prioritātē – Sadarbības veicināšana „cilvēks cilvēkam” 3.2.aktivitātei „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā” projekta „Robežgaisma” („Border light”, ELRI – 135) norišu ietvaros.


Papildus informācija:

Izstādes koordinators Aivars Ikšelis, +371 64722360