Projektu aktualitātes
Ērģemes kapsētu turpmāk būs ērtāk pārvaldīt un tajā atrast informāciju par apbedījumiem

Šā mēneša sākumā pabeigta projekta “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana – tilts no pagātnes uz nākotni” viena no aktivitātēm – kapsētas digitalizācija. Turpmāk tā ļaus ne tikai pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet arī iedzīvotājiem atvieglos savu piederīgo apbedījumu vietu meklēšanu. Kapu digitalizāciju veica SIA “Cemety”. Sākot ar 2022. gada 18. oktobri ikvienam interesentam ir pieejama šīs sistēmas publiskā daļa www.cemety.lv.

Arvien pieaug lokālā vēstures pētniecība Latvijā un pasaulē. Ērģemei ir īpaša vieta novadā, Latvijas, Livonijas, līdz ar to Eiropas vēsturē. Ērģemes kapi atrodas Ērģemes pagastā, tā ir lielākā lauku kapsēta Valkas novadā, kas glabā ļoti daudz vērtīgu vēsturiski nozīmīgu liecību. Kapsētas kopplatība ir 4,4 ha, tiem ir sena vēsture - vairāk nekā 400 gadu. SIA “Cemety” speciālisti, veicot Ērģemes kapu digitalizāciju – inventarizāciju, konstatēja 2416 apbedījumu kapu kopiņas, taču pārrakstot kapu grāmatas, 948 ierakstiem, nav zināmas precīzas apbedījuma vietas. Labā ziņa - sistēma ir atvērta un papildināma, ar iedzīvotāju interesi un iniciatīvu būs iespēja ļoti daudz izdarīt,” informē Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons.

Tātad ieejot interneta vietnē www.cemety.lv un, ievadot meklējamās personas vārdu un uzvārdu, var saņemt precīzu informāciju par kapa atrašanās vietu, kā arī aplūkot visas kapsētas plānu vai virtuāli to izstaigāt. Uzklikšķinot uz ikvienas kapu kopiņas kapsētas plānā, atveras šīs vietas fotogrāfija un dati, kas tur apglabāts. Ja kapu grāmatā par apbedījumu nav datu un pie kapu kopiņas nav arī pieminekļa vai plāksnītes, kas ir pamats datu bāzes izveidošanai, tad arī digitālajā informācijas sistēmā parādīsies uzraksts - nezināms. Šādā gadījumā tuviniekiem ir iespēja kapsētu datu bāzes informāciju papildināt, iesniedzot informāciju par saviem apbedītajiem piederīgajiem. Tāpat iespējams iesūtīt kapa vietas fotogrāfijas, ja vēlaties nomainīt sistēmā esošo fotogrāfiju, jo var gadīties, ka inventarizācijas laikā tuviniekiem nav bijis iespēja sakopt kapa vietu, kā arī ja ir jauns apbedījums vai uzstādīta jauna piemiņas plāksne. Firmas “Cemety” pārstāvjiem ir pieredze, ka informāciju par aizgājēju papildina ne tikai ar gadu skaitļiem, bet arī ar fotogrāfijām, dzīves aprakstu, dzimtas ciltskoku un citām lietām, kas saistītas ar šo personu. Jau šobrīd ikvienam digitāli ir pieeja pašreizējai atrastai un apkopotai informācijai – kapsētas grāmatas reģistriem sākot no 2006. gada (diemžēl iepriekšējo Ērģemes kapsētas reģistru grāmatu nav) un mirušo reģistrācijas grāmatai, kas vesta Ērģemes ciema padomē no 1959. gada līdz 1993. gadam. Tajā ir Ērģemes pagasta iedzīvotāju dati, kas šajā laika posmā dzīvojuši Ērģemē, Turnā, Omuļos un apbedīti Ērģemes kapsētā. Ja vēlaties informāciju par saviem tuviniekiem precizēt vai papildināt, tad to varēs izdarīt vietnē www.cemety.lv vai sazinoties ar šīs firmas speciālisti (mob.t.+371 29144816)

Kapsētas digitalizācija paver arī jaunas iespējas mūsdienīgai kapu pārvaldībai. Kapsētas pārvaldnieks www.cemety.lv sistēmā varēs reģistrēt jaunas apbedījumu vietas, informēt par kapu svētkiem, svecīšu vakariem un citām nozīmīgām lietām. Datu bāzē būs informācija arī par nekoptajām un brīvajam kapu vietām u.c. informācija, kuru papildinās Ērģemes kapu pārvaldniece Ilze Cīrule (mob.t.+371 26167985)

Projekta ietvaros jau ir izgatavoti un uzstādīti plānotie vides objekti. Vides objektus izveidoja SIA “Aivars-K”. Tuvākā laikā tiks noslēgts līgums par konteinertipa publiskās tualetes uzstādīšanu, kā arī uzstādīts pie kapličas kapu plāns – karte, lai varētu viegli orientēties apbedījumu sistēmā.

Ērģemes kapsētai ir stipras un vēsturiskas tradīcijas Kapu svētki, Svecīšu svētki u.c. piemiņas dienas. Arī ikdienā šo vietu apmeklē ļoti daudz cilvēku. Savus tuviniekus šajā kapsētā apglabā Ērģemes un Kārķu pagastu iedzīvotāji, kā arī citviet Latvijā un ārzemēs dzīvojošie. Ērģemes kapos apbedīti brīvības cīņu dalībnieki, Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, ar valstisku devumu kultūras, izglītības un sabiedriski darbinieki, kuru kapa vietu apzināšana ir svarīga Latvijas vēsturei.  Par kapu uzturēšanu vienmēr ir rūpējusies gan vietējā pašvaldība, gan sabiedrība. Vēsturiskas fotogrāfijas un atmiņu stāsti liecina, ka kapsētas akmens žogs būvēts 1934. gadā, šo darbu veikuši 1934. gada Ērģemes draudzes iesvētāmie jaunieši. Talku tradīcija tiek uzturēta joprojām. Ņemot vērā to, ka Ērģemei ir ļoti bagāta senvēsture un tiek atjaunotas pilsdrupas, ar katru gadu palielinās tūrisma plūsma, kas apmeklē Ērģemes pagastu, tajā skaitā arī daļa no šiem cilvēkiem apmeklē arī kapus.

Mūsdienīgi sakārtots kultūras mantojums, labiekārtoti kapi un papildināta kapu infrastruktūra ir nozīmīgs ieguldījums Ērģemes un Valkas novada attīstībā.

Projekts “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana – tilts no pagātnes uz nākotni” tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja”.

Projekta kopējās izmaksas ir 41 462,36 EUR, attiecināmās izmaksas veido 30 000,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 27 000,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 3000,00 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām, kā arī 11 462,36 EUR neattiecināmās izmaksas.

Informāciju par projekta norisi apkopoja Sandra Pilskalne