Izglītība
Ērģemes pamatskolā īstenots JSPA pašpārvalžu programmas "Kontakts" iniciatīvu projekts "Kopā ir labāk"
Logo

11.novembrī Ērģemes pamatskolā notika JSPA pašpārvalžu programmas "Kontakts" iniciatīvu projekta 2.aktivitāte.

Pie mums ciemos brauca Valmieras pasākumu aģentūra "Eži", kuri bija sagatavojuši 6 dažādus uzdevumus skolēnu komandām, kas veicinās sadarbību, līderības prasmes, saliedēšanos skolēnu starpā.

Aģentūra ar radošu metodi sadalīja skolēnus jauktās komandās (skolēni no dažādām klasēm), uzmundrināja komandas un aicināja doties pa uzdevumu stacijām. Visa pasākuma laikā aģentūras pārstāvji vēroja, kā notiek skolēnu sadarbība, kā skolēnu pašpārvaldes pārstāvji izmanto iegūtās zināšanas un prasmes, apmeklējot aģentūras rīkotās aktivitātes Vaidavas ezera pludmalē.

Pasākuma noslēgumā skolēnu komandas saņēma radošas nominācijas un saldumu balvu jaunam enerģijas lādiņam! Lieliska un interesanta diena, kura iedvesmojusi skolas pašpārvaldi jaunām aktivitātēm skolā!

Ar šo aktivitāti skolā šis projekts ir noslēdzies!

Ērģemes pamatskolā īstenots JSPA pašpārvalžu programmas "Kontakts" iniciatīvu projekts "Kopā ir labāk"

Informāciju sagatavoja:

Ērģemes pamatskola