Sports
Ērģemes slidotavas publiskās slidošanas laiki

Atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem, atrakciju pakalpojumi (tajā skaitā publiskās slidotavas) var tikt sniegti tikai epidemioloģiski drošā vidē ("zaļajā" režīmā) vai epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem, ja tiek ievērotas vispārējās un specifiskās epidemioloģiskās drošības prasības. 

Slidotavas darba laikā tiks veikta veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija.

Informējam, ka slidotavā ir pieejamas slidas (tikai izmantošanai slidotavā), bet tās ir pieejamas tikai noteiktajos laikos. 

Papildus informācija: +371 26449270 (M.Krams).