Projektu aktualitātes
Ģērbonis
Attēls

2019. gada 31. jūlijā Valkas novada dome saņēma Lauku atbalsts dienesta (LAD) lēmumu par projekta “Gaismas sistēmu modernizācija Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža"” apstiprināšanu.

Projekta mērķis ir mūsdienu prasībām atbilstošas gaismas aparatūras ierīkošana, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi veicinot Valkas pagasta Saieta nama "Lugažu muiža" kā Valkas pagasta centra attīstību. Projekta ietvaros plānota 14 elektroenerģiju taupošu LED starmešu / prožektoru un papildus aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. Projekta attiecināmās izmaksas ir 6 997,43 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb   6 297,69 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 699,74 EUR.

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcības 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Informāciju sagatavoja: