Projektu aktualitātes
Ir uzsākti būvniecības darbi projektam “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā”
Attēls

Biedrība “Sporta klubs “Petanks Ērģeme”” 2019. gada 19. augustā ir noslēgusi līgumu ar SIA “MJ Eirobūve” par petanka sporta centra labiekārtošanu. Projektu plānots īstenot līdz 2019. gada 31. oktobrim. Būvniecības procesā tiks nomainīti esošie logi un durvis pirmā stāva telpām. Veikts kosmētiskais remonts un salabots jumta segums ēkas daļai, zem kuras atrodas petanka laukumi. Papildus tiks uzstādīts infrasarkano staru sildītājs, lai varētu apsildīt iepriekš minēto telpu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 28709,44 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 25838,50 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 2870,94 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

Attēls
Attēls
Attēls

Informāciju sagatavoja: