Izglītība
  • Basketbolisti SMP3 13.06. plkst.13.00 Izbraukuma izlaidums - Smiltene, Tepera ezers.
  • Vieglatlēti MT-7 26.06. plkst.13.30 Izbraukuma izlaidums- mājsaimniecība "Dīķkalni"