Projektu aktualitātes
Izsludina iepirkumus projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” īstenošanai

Valkas novada dome izsludina iepirkumus projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” (līguma identifikācijas Nr. 4-7/22.) īstenošanai.

  Tika izstrādāts tehniskais projekts “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra” vienkāršotai atjaunošanai, tehniskais projekts tika finansēts ar Valkas novada domes budžeta līdzekļiem. Tehnisko projektu izstrādāja SIA “Alberts GS”. 2016. gada 12. maijā Valkas novada Būvvalde akceptēja izstrādāto tehnisko projektu, rezultātā Valkas novada dome maija beigās ir izsludinājusi vairākus iepirkumus projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” (līguma identifikācijas Nr. 4-7/22.) īstenošanai. 2016. gada 19. maijā ir izsludināts iepirkums būvniecības darbu veikšanai un mūzikas instrumentu iegādei, 25. maijā ir izsludināts iepirkums mēbeļu iegādei, un tuvākajās dienās tiks izsludināts iepirkums datortehnikas iegādei. Iepirkumu rezultātus plānots noskaidrot 2016. gada jūnija sākumā, kad arī tiks pieprasīts aizdevums Valsts kasē, lai varētu noslēgt līgumus ar iepirkumos noteiktajiem uzvarētājiem un uzsākt būvniecības darbus, mēbeļu un inventāra piegādi.

 • Projekta mērķis ir izvedot Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru Valkas pilsētā, tādējādi veicinot jauniešu palikšanu Valkas novadā. Projekta ietvaros galvenās paredzētās aktivitātes ir telpu atjaunošana, pandusa izveide un aprīkojuma iegāde (dažādas galda spēles jauniešiem, mūzikas instrumenti, mūzikas aprīkojums pasākumiem, mēbeles centram un hostelim, elektroiekārtas virtuvei un brīvā laika pavadīšanas telpām). Projekts veicinās jaunatnes sadarbību radošo izpausmju jomā, alternatīvu atpūtas un nodarbošanās veidu attīstību, kā arī piesaistīs jaunatni Valkas pilsētai un novadam.
  • Projekta nosaukums: “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā”.
  • Projekta kopējais finansējums: 108 073,85 eiro.
  • Projekta līdzfinansētājs: Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, 95% jeb 102 670,16 eiro.
  • Valkas novada domes līdzfinansējums: 5% jeb 5403,69 eiro.
  • Projekta realizācijas termiņš: līdz 2016. gada 31. decembrim.

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš