Jaunatne
Izsludināts “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2023. gada projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2023. gada programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu. Tā ietvaros brīvprātīgā darba un solidaritātes projektu finansēšanai un atbalsta aktivitāšu organizēšanai kopumā būs pieejami teju 1.4 miljoni eiro. Tāpat organizācijām vēl līdz 31. decembrim iespējams pieteikties kvalitātes zīmei, lai varētu pretendēt brīvprātīgā darba finansējuma saņemšanai.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros organizācijas un jaunieši varēs īstenot brīvprātīgā darba un solidaritātes projektu aktivitātes. JSPA vērš uzmanību, ka 2023. gadā, salīdzinot ar 2022. gadu, ir palielinātas organizāciju atbalsta, iekļaušanas atbalsta un kabatas naudas dienas likmes. Piemēram, ja organizācija plāno uzņemt brīvprātīgo Latvijā, tad šīs likmes ir:

  • organizāciju atbalstam – aktivitāšu izmaksām no 20 eiro uz 24 eiro dienā;
  • iekļaušanas atbalstam no 7 uz 8 eiro dienā;
  • kabatas nauda no 4 uz 5 eiro dienā.

Savukārt “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektos projekta vadības maksa mainīta no 500 uz 595 eiro mēnesī.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus varēs iesniegt divas reizes gadā:

  • līdz 23. februāra plkst. 13:00 pēc vietējā laika (solidaritātes projektiem un brīvprātīgā darba projektu finansējuma pieprasījumam);
  • līdz 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika (solidaritātes projektiem un brīvprātīgā darba projektu finansējuma pieprasījumam, ja 23.februāra konkursā viss finansējums netiks apgūts).

Visi, kas vēlas īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus, to pieteikumu un ikgadējo finansējuma pieprasījumu var iesniegt elektroniski ““Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” vienotajā platformā”.

Pieteikšanās kvalitātes zīmei

JSPA vērš uzmanību, ka brīvprātīgā darba aktivitāšu finansējumam var pieteikties tikai tās organizācijas, kas ir saņēmušas kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai. Lai varētu pieteikties brīvprātīgā darba finansējuma saņemšanai 2023 .gada pirmajā konkursā, kvalitātes zīme vadošās organizācijai lomai jāiesniedz līdz 2022. gada 31.decembrim ““Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” vienotajā platformā”. Jebkurai organizācijai, kas iesaistās brīvprātīgā darba aktivitātes nodrošināšanā, ir jāsaņem kvalitātes zīme.

Aicinām organizācijas neatlikt pieteikšanos kvalitātes zīmei uz pēdējo mirkli!

Solidaritātes projektu pieteikumus veido vismaz 5 jauniešu grupa (vecumā no 18 līdz 30 gadiem), kura projektu pieteikumus iesniedz sadarbojoties ar nevalstiskām organizācijām, valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm. Solidaritātes projekta iesniegšanai un īstenošanai jauniešiem ir nepieciešams reģistrēties “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē”.

Pieejamais finansējums

23. februāra projektu konkursā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 1 035 050 eiro:

  • 957 549.00 eiro brīvprātīgā darba ikgadējās dotācijas pieprasījumiem;
  • 77 501.00 eiro solidaritātes projektiem.

Detalizēti finansējuma sadalījuma principi brīvprātīgā darba projektiem pieejami JSPA tīmekļa vietnē.

Informatīvi atbalsta pasākumi

Lai sniegtu informāciju par jaunākajām izmaiņām, prioritātēm un projektu veidiem, JSPA 2023.gada sākumā organizēs informatīvos seminārus par programmas “Erasmus+” projektiem:

  • 4. janvārī plkst.  13.00-14.30 atklāšanas pasākums "Iespējas jauniešiem" (kopējās prioritātes, jauniešu apmaiņa, jauniešu līdzdalība un solidaritātes projekti);
  • 5. janvārī plkst. 13.00-14.30 "Iespējas organizācijām" (brīvprātīgais darbs, kvalitātes zīme un “DiscoverEU” iekļaušanas projekti).

Atklāšanas pasākumiem nepieciešams iepriekš reģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu. Semināra tiešraidi būs iespējams vērot arī JSPA Facebook kontā.

Plašāka informācija par jauno “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu, tās projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama JSPA tīmekļa vietnē. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākajiem ekspertiem.

Par “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanas periods no 2021. –  2027. gadam ir turpinājums iepriekšējam programmas posmam, kas ilga no 2018. līdz 2020. gadam. Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu Latvijā, savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. JSPA regulāri papildina informāciju par vietēja un starptautiska mēroga mācībām un citām pilnveidošanās iespējām, aktuālos jaunumus publicējot tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Egija Ļuļēna
JSPA Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste