Projektu aktualitātes
Izstrādāta Valkas un tās apkārtnes militārā mantojuma karte

Pateicoties Latvijas Hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” un Valkas novada domes finansiālajam atbalstam, ir tapusi Valkas apkārtnes militārā mantojuma karte. Projektu ieviesuši Valkas jaunieši – Ilze Gaile, Edgars Gaile un Ernests Lībietis. Kartes maketu sagatavojuši „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, bet stendu izgatavojuši un uzstādījuši SIA „Cellīši un partneri”.

Kartes mērķis ir iepazīstināt pilsētas viesus un vietējos iedzīvotājus ar militāro mantojumu Valkas pilsētas un Valkas pagasta teritorijā. Līdz šim informāciju par militārā mantojuma apskates objektiem bija trūcīga. Informāciju par atsevišķiem objektiem varēja iegūt Valkas tūrisma informācijas birojā un Valkas mājas lapā. Tomēr Valkas apkārtnes ainavā saglabājies bagātīgs kultūras mantojums. Intensificējoties lauku tūrismam, palielinās interese par vēsturiskām un interesantām vietām Latvijas laukos. Pēdējos gados militārais mantojums ir kļuvis par nozīmīgu tūrisma resursu. Padomju armijai aizejot no Latvijas teritorijas, daudzi objekti kļuvuši brīvi pieejami. Tā ir iespēja dažādot un padarīt konkurētspējīgāku reģionu tūrisma piedāvājumu. Tūristiem, īpaši velomaršruta „Tour de LatEst” (maršruts aptver Ziemeļlatviju un Dienvidigauniju) izmantotājiem, tiks piedāvāts daudz interesantu militāro objektu (vairums no kuriem atrodas ārpus pilsētas), ar ko papildināt savu ceļojumu, labāk iepazīstot šo apkārtni.

Ar šādas kartes palīdzību būs vieglāk un uzskatāmāk atklāt mazāk zināmās Valkas apkārtnes unikālās vietas un objektus, karti papildinot ar fotogrāfijām un aprakstiem, kas ļautu tūristiem izvērtēt, vai viņi vēlas apmeklēt šos objektus. Kartē atzīmēti kara laika bunkuri un nometņu vieta ar iespaidīgām akām, skanstis, armijas medicīniskās noliktavas „Aliešos”, lokatori, sakarnieku centrs „Bērzos”, karavīru apbedījumu vietas, nostāstu vietas. Kartē iekļauti arī divi objekti, kas atrodas Valgas apkārtnē – karagūstekņu nometne Prīmetsā un Valgas ballistiskā raķešu bāze.

Informācija par objektiem un notikumiem ir iegūta no vecās periodikas, grāmatām, Valkas novadpētniecības muzeja materiāliem, projekta „Neapzinātā kultūras mantojuma kopējā dabas un kultūras telpā” datu bāzes un vietējiem iedzīvotajiem – notikumu lieciniekiem. Liela pateicība par informācijas sniegšanu tiek izteikta Vinetai Skutānei un Normundam Ģērmanim.

Jaunieši cer, ka ar kartes palīdzību palielināsies to iedzīvotāju skaits, kas būs informēti par kultūrvēsturiskām vietām Valkā, tādējādi neļaujot izdzist vēstures liecībām no cilvēku atmiņām un saglabāt tās arī nākamajām paaudzēm. Īpaši ceram Valkas jauniešos radīt interesi par dzimtās puses vēstures izzināšanu, rūpīgāku apkārtnes vērošanu, iespējams, dodot ierosmi citiem līdzīgiem projektiem. Karte noderētu arī skolotājiem, iekļaujot objektus pārgājienu maršrutos, kā arī kā materiāls zinātniski pētnieciskajiem darbiem par savas pilsētas un pagasta vēsturi.


Ilze Gaile