Pašvaldība
Kā rīkoties daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kad applūst iekšpagalmi?

Ilgstošu lietavu rezultātā, aizvadītājā nedēļas nogalē Valkas pilsētas Ausekļa ielas 6 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā izveidojās applūdums, izraisot neērtības māju iedzīvotājiem.

Svētdien SIA “Valkas Namsaimnieks” avārijas dienesta darbinieki iespēju robežās situāciju uzlaboja novadot daļu ūdens no mājas durvju priekšas. Šobrīd, kā pagaidu risinājums, ir nošķembota ietve pie ieejas mājā.

Šādās situācijās aicinām daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus informēt savu mājas vecāko vai zvanīt uz SIA “Valkas namsaimnieks” tālruņa numuru avārijas gadījumos  - +371 25606020.

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciālists