Kultūra
Noslēdzoties Muzeju naktij 2022...
crop_250x250_muzeju-nakts-logo.jpg

Pēc divu gadu pārtraukuma, Muzeju nakts aktivitātes varēja notikt muzeja iekštelpās. Neskatoties uz drēgno dienas sākumu, pakāpeniski laikapstākļi uzlabojās un pasākums kā vienmēr bija kupli apmeklēts.

Šogad Valkas novadpētniecības muzeja pasākuma programma tika īstenota divās vietās - muzeja ēkā Rīgas ielā 64 un muzeja krātuves ēkā Semināra ielā 27A.

Rīgas ielā 64 muzeja apmeklētāji varēja apskatīt visas muzeja pamatekspozīcijas un Valkas novada mākslinieku darbu izstādi, tāpat darboties radoši, izgatavojot sev atslēgu piekariņus. Ukrainas armijas atbalstam muzeja apmeklētāji iesāka pīt maskēšanās tīklu.

Muzeja krātuves ēkā Semināra ielā 27A  apmeklētājiem bija pieejamas trīs izstādes - muzeja krājuma priekšmetu izstāde “Jaunieguvumi”, “Padomju okupācijas laika sadzīves priekšmeti”  un “Valkas novada diskotēkas. 1977.-1990.”. Lielu apmeklētāju atbalstu guva diskotēka “Lecam pa vecam”, kuras diskors bija Pēteris Vaivods. Diskotēkā priekšnesumu sniedza Valkas BJC “Mice” karsējmeitenes.

Muzejs, neskatoties uz to, ka šogad Muzeju nakts Latvijā un Igaunijā nesakrita vienā dienā, atrada iespēju noorganizēt ekskursiju igauņu valodā Valkas novadpētniecības muzejā, bet Valgas muzejā ekskursija latviešu valodā notiks 21.maijā plkst.19.00.

Muzeja dārgumu meklēšanas konkursā “Esi vērīgs, ieskaties!” piedalījās 16 skolēni, 9 pieaugušie un 6 komandas.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 10.klases skolēni, mācību nolūkos, izveidoja orientēšanās spēles pa Valku, tā bija pieejama ne tikai latviešiem, bet arī ukraiņiem. Skolēni pie spēles bija cītīgi strādājuši un iztulkojuši spēli ukraiņu valodā.

Valkas novadpētniecības muzejs pateicas visiem, kas iesaistījās Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts 2022” organizēšanā un norisē!

Īpašs PALDIES:

Pēterim Vaivodam;

Valkas BJC “Mice” karsējmeitenēm un vadītājai Alisei Matukai;

Daigai Soloveiko  - Lazdiņai;

Andai Sīmanei – Gudriniecei, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Dizaina un tehnoloģiju skolotājai;

Gunitai Klaipai;

Kristjanam Auniņam;

Kristīnei Kurmejevai;

Kristai Žēbinai;

Denijam Stahovskim;

Rominai Meļņikai, Valkas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālistei;

Gerdai Zuntei,

Gintai Dubrovskai;

Rūtai Reinsonei;

Ievai Zariņai;

Beišu ģimenei;

SIA „Pedelītei”;

Valkas novada pašvaldības pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai;

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram;

Valkas novada Bērnu un jauniešu centram "Mice";

Valkas novada pašvaldības Datorsistēmu un datortīklu administratoriem;

Valkas novada Tūrisma un informācijas birojam;

Valkas novada pašvaldības policijai;

Robertam Johansonam, Valkas novada pašvaldības Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciālistam.

Paldies visiem, kas apmeklēja Muzeju nakti un gaidīsim Jūs citos Valkas novadpētniecības muzeja pasākumos!