Projektu aktualitātes
Noslēgusies projekta ''Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā'' ieviešana

Šodien tiek nodots ekspluatācijā Rīgas – Zemgales ielu krustojums un ar šīs aktivitātes pabeigšanu ir noslēgusies ERAF projekta ''Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā''  ieviešana.

Valkas novada dome 2010.gada 23.februārī parakstīja vienošanos ar Satiksmes ministriju par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta ''Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā'' Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002 īstenošanu. Projekts tika atbalstīts  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.1.2. aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros un projekta mērķis bija radīt komfortablu un drošu satiksmi Valkas pilsētas tranzītielās.

Rīgas - Zemgales ielu krustojuma rekonstrukciju pēc SIA „Ceļukomforts” izstrādātā tehniskā projekta veica SIA „Limbažu ceļi”, būvuzraudzību  - SIA „PRO VIA” un autoruzraudzību -  SIA „Ceļukomforts”.

2011.gada nogalē projekta ''Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā'' ietvaros tika nodots ekspluatācijā 4,749 km tranzīta maršruta pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām


Gunta Smane
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja m.t.+371 26463408