Kultūra Pašvaldība
Attēls

Valkas pilsētā:

15. novembrī plkst. 17.30 J. Cimzes Valkas Mūzikas skolā notiks Latvijas Republikas Proklamēšanas 105. gadadienai veltīts svētku koncerts

17. novembrī Valkas pilsētas kultūras namā - Latvijas Republikas Proklamēšanas 105. un Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes 106. gadadienas svētku sarīkojums:

  • plkst. 17.30 – 1.stāva foajē – svētku tosts ar Valkas novada pašvaldības vadītājiem,
  • plkst. 18.00 lielajā zālē - Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstu pasniegšana. 

17. novembrī pēc Atzinības rakstu pasniegšanas Koncertuzvedums “Es atnācu uguntiņu”. 

  • Piedalās VEF Kultūras pils sieviešu koris “Dzintars”, (mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa), dziedātāja Aija Vītoliņa un instrumentālā grupa,
  • plkst. 21.00 lielajā zālē – SVĒTKU BALLE. Spēlē grupa “Bruģis”. Ieeja – bez maksas.

Ērģemes pagastā:

11. novembrī plkst. 13.00 Ērģemes kapos Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas brīdis. Pulcēšanās pie kapličas.

11. novembrī plkst. 20:00 Turnas tautas namā grupas "Eridana" (Iveta Baumane-Pētersone un Roberts Pētersons) Lāčplēša dienas koncerts. Ieeja: 5 EUR.

18. novembrī plkst. 17.00 aicinām vienoties lāpu gājienā, noejot 5 km par godu Latvijas 105.jubilejai, pulcēšanās Ērģemes pagastā pie petanka halles, gala punkts - Turnas tautas nams.

Kārķu pagastā:

10. novembrī plkst. 18.00 Kārķu tautas namā Operete – filma “Trīs Zvaigznes. Zigfrīds.” (Biogrāfisks stāsts par Zigfrīdu Annu Meierovicu – pirmo Latvijas diplomātu, kas panāca Latvijas izveidošanu de jure un de facto).

17. novembrī plkst. 19.00 koncerts “Mēs Latvijai” Piedalās Fēlikss Ķiģelis, Andris Akermanis, Kārķu bērnudārza audzēkņi, Kārķu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Tik un tā”. Ieeja bez maksas.

17. novembrī plkst. 22.00 Kārķu tautas namā balle. Spēlē grupa “Taizers”. Ieeja 5.00 EUR.

Valkas pagastā:

11. novembrī sākot no plkst. 17:00 "Iededz gaismu muižas parkā" - visi mīļi lūgti atnest savu svecīti un izgaismot muižas parku par godu Latvijas brīvības cīnītājiem.

18. novembrī plkst. 17:00 Saieta namā “Lugažu muiža” Valkas novada un Valkas pagasta pašdarbnieku svētku koncerts "Mūsu Latvija!". Pēc koncerta balle kopā ar "Stabu ielas muzikantiem". Pasākumos ieejas bez maksas. Galdiņu iepriekšrezervācija pa tālruni - 26471264.

Vijciema pagastā:

10. novembrī plkst. 11.00 Vijciema kapos Piemiņas brīdis veltīts Lāčplēša dienai.

12. novembrī plkst. 15.00 Vijciema tautas namā koncerts “Dzeja. Akordeons. Latgale.” Piedalās Inga Lazdiņa, Rikardions un Juris Ostrovskis. Ieeja 5 eiro, biļetes varēs iegādāties pirms koncerta.

17. novembrī plkst. 11.00 pie Vijciema PII Svecīšu iedegšana, sagaidot Latvijas dzimšanas dienu.

20. novembrī plkst. 12.00 Vijciema tautas namā Latvijas jubilejai veltīts pasākums ar izstādēm, degustāciju un dziesmām “Kad daru, tad daru!”

Zvārtavas pagastā:

11. novembrī plkst. 17.00 Luturskolā Lāčplēša dienas zolīte.

16. novembrī plkst. 16.00 Mierkalna tautas namā Latvijas 105 jubilejai veltīts pasākums “Teic, kur zeme tā”. Piedalās kolektīvi no Grundzāles, Gaujienas, Smiltenes un Zvārtavas.

Skaistus svētkus!