Projektu aktualitātes
Ģērbonis
Attēls

2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Woltec”, reģ.Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem.

Projekta ietvaros veikta ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas cauruļvadu izbūve vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 3171m apjomā, spiediena kanalizācijas tīkli 154m apjomā, bet ūdensapgādes tīkli – 3396m apjomā. Šobrīd būvniecības darbi ir beigušies un iedzīvotāji aktīvi tiek aicināti pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Atgādināsim, ka projekts tapis ar Kohēzijas fonda atbalstu un tā kopējās izmaksas sastāda EUR 1 167 065 (bez PVN).  Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% sastāda EUR 560 363,40 (bez PVN), Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 98 887,66 (bez PVN) apmērā. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve EUR 659 251 (bez PVN) apmērā, ar Valkas novada domes līdzfinansējumu tiek izbūvētas centralizētās ūdensapgādes tīkli EUR 507 813,90 (bez PVN) apmērā.

Jautājumu gadījumu sazināties ar Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītāju Gundaru Avotiņu (+371 26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni Juhņeviču (+371 26128051).

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Juhņeviča

Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja
kristine.juhnevica [at] valka.lv