Izglītība
Par 4000 vairāk vides jautājumu zinātāju
crop_250x250_straupes-skola-apbalvota.jpg

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA), kas ir SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības realizēšanas vieta, noslēdz mācību gadu. Tas bijis produktīvs un aizraujošs - nodrošinātas klātienes un attālinātās nodarbības, apmācot vairāk nekā 4000 interesentu videi draudzīgai rīcībai.

URDA vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča: “Visu mācību gadu nodrošinājām ne tikai apmācības ar dažādām interešu grupām pielāgotu mācību saturu vides izglītībā, bet arī piedāvājām URDA akcijas, kurām pamatā ir pētniecības process, lai vērstu izglītojamo vēlmi un interesi dabas izzināšanai un apzinātos cilvēka ietekmi uz vidi. Gan izstrādājot akciju piedāvājumu, gan apmācību tēmas mums ir svarīgi kompetencēs balstīta satura nodrošināšana, lai domātu, meklētu un atklātu ko jaunu. Mūsuprāt, svarīgi visos vecuma posmos rosināt interesi par dabu aizraujošā veidā.”

Šobrīd notiek skolēnu un pedagogu godināšana par kopā paveikto. URDA komanda steidz nogādāt dāvanu kartes, pārsteigumu balvas un atbalstītāju dāvanas uz aktīvākajām izglītības iestādēm, kuras gan vākušas pārstrādei makulatūru un PET pudeles, gan pildījušas URDA izstrādātos uzdevumus cilvēka un vides mijiedarbības izprašanai.

URDA akciju laureāti:

Akcijā pirmsskolas izglītības iestādēm "Dārgumu medības - zeķes dzīve pazemē", kurā tika pētīts atkritumu nezūdamības likums un vērsta uzmanība uz dabas procesu izpratni piedalījās 18 izglītības iestādes.

Balvas (pētniecības komplektus dabas pētīšanai) pēc izlozes iegūst:

  • Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” struktūrvienība “Pienenīte” grupiņa “Sienāzīši”,
  • Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” grupiņa “Tauriņi”,
  • Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” grupiņa “Kamenītes”.

Akcijā „Dabai labu darīt”, kurā vākti pārstrādei derīgi materiāli, kopā piedalījās 30 skolas, 15 pirmsskolas izglītības iestādes (PII), savācot 78t makulatūru un 200m3 PET.

Balvas - materiālus mācību bāzes papildināšanai un mācību ekskursijas vides izglītībā - iegūst:

PII lielākais savāktais apjoms:

1.      Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”,

2.      Strenču PII “Minkāns”,

3.      Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolas struktūrvienībā Taurenē.

PII lielākās savāktais apjoms uz 1 izglītojamo:

1.      Valkas PII (iepriekš “Pumpuriņš”),

2.      Jura Neikena Dikļu pamatskolas izglītības grupa Dikļos,

3.      Salacgrīvas PII “Vilnītis” filiāle Svētciemā.

Skolas lielākais savāktais apjoms:

1.      Valmieras Viestura vidusskola,

2.      Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola,

3.      Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola.

Skolas lielākais savāktais apjoms uz 1 izglītojamo:

1.      Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības programmu realizēšanas vieta Vidagā,

2.      Gaujienas pamatskola,

3.      Trapenes sākumskola.

Akcijā ''Atklāj par ūdeni kopā ar URDU'' (1.-6.klasei), kurā tika veikti eksperimenti un pētījumi par ūdeni - piedalījās 8 izglītības iestādes.

Balvas pēc žūrijas vērtējuma (dāvanu kartes no ieber.lv) iegūst:

1.      Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 3.klase,

2.      Limbažu Valsts ģimnāzijas 3a.klase,

3.      Valmieras sākumskolas 1a.klase.

Dāvanu kartes (ieejas biļetes Līgatnes dabas takās no Dabas aizsardzības pārvaldes visai klasei) iegūst:

  • Palsmanes pamatskolas 1.klase,
  • Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 2.klase,
  • Trikātas pamatskolas 3.klase.

Akcijā „ZERO WASTE klases pikniks dabā!” (7.-12.klase), kurā dodoties piknikā bija jāapgūst dabai draudzīgu izvēļu izdarīšana, piedalījās 3 izglītības iestādes.

Balvas (dāvanu karti beziepakojuma veiklā ieber.lv kārumu iegādei piknikam) iegūst:

1.      Limbažu vidusskolas 7.klase,

2.      Amatas pamatskolas 7.klase,

3.      Straupes pamatskolas 9.klase.

URDA video sveiciens https://youtu.be/-6g9sJmeiEQ

Atgādinām, ka pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO jau vairāk nekā 20 gadus realizē vides izglītības aktivitātes, lai dažādām interešu grupām dotu iespēju caur radošām un izzinošām aktivitātēm izprast cilvēka un vides mijiedarbību, kā arī uzrunātu līdzdalībai vides kvalitātes uzlabošanā

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja