Uzņēmējdarbība Valga Pilsētas svētki
Attēls

Valkas - Valgas pilsētas svētku ietvaros,  10. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 16.00 Valgas centrā norisināsies Livonijas gadatirgus

Gadatirgus ir kļuvis par pazīstamu un iecienītu ikgadēju pasākumu ar bagātīgu kultūras programmu, tirdziņu, loteriju, atrakcijām bērniem un daudz ko citu. Noskaņām bagāta programma, nodarbes visiem vecumiem un interešu grupām.

Pārdošanas cenas ir šādas:
3x3 m labdarība (tirdziņā gūtie ienākumi tiek novirzīti labdarībai) bez maksas;
3x3 m (rokdarbi, lauksaimniecības produkti, tostarp stādi) viena vieta 20 €;
3x3 m (pārtikas preces, rūpniecības preces, iespieddarbi, politiskās partijas) viena vieta 30 €;
vienfāzes strāva (16A) savienojums 20 €

REĢISTRĀCIJAS ANKETA

KARTE

Elektroniski reģistrētā vieta tiks saglabāta līdz 10.jūnija plkst.7.30.

Papildu informācija zvanot +372 53327622 (Kultūras centra administrators), +372 53324960 (Artur Drubinš).

Pasākuma organizators: Valgas Kultūras un interešu centrs