Projektu aktualitātes
Praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” septembrī

Atsākoties skolas sezonai, Valkas novada pagastu pamatskolās tiek atsāktas arī praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās. Papildus apmācībām šomēnes norisināsies arī tematiskais pasākums „Gadskārtas” Miķeļdiena. Informācija par plānotajām praktisko apmācību tēmām un norises laikiem pieejama pielikumā pievienotajos pasākumu plānos, kā arī pagastu pamatskolās un Valkas novada domē.  

Praktiskās apmācības un tematiskie pasākumi Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās tiek īstenoti Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” projekta „Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā” ietvaros. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open Society Foundations), un tā ieviešanu atbalsta Sorosa fonds – Latvija. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.  


Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas
Attīstības un projektu daļas
Projektu vadītāja
Mob. tālr.: +371 26414197
Tālr.: +371 64722250
E – pasts: jana.putnina@valka.lv