Projektu aktualitātes
Projekta PuMPuRS "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" gaita Valkas novadā
Attēls

Eiropas sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001

Jau trešo gadu Valkas novads iesaistās Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS Nr. 8.3.4.0/16/I/001 realizācijā. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

2019. gadā projektā iesasistījās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija un Vijciema sākumskola, sniedzot atbalstu 10 Valkas novada skolēniem.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. 2019. gada pavasarī projekta PuMPuRS ietvaros Valkas novada jaunieši iesaistījušies divās projekta  aktivitātēs ‘Lec kaleidoskopā’un ‘Lec Valka”. Par jauniešu projektu realizācijas pozitīvo ietekmi uz jauniešiem bija iespēja uzstāties Valkas jauniešu projektu koordinatorei Rominai Meļņikai projekta PuMPuRS konferencē Cēsīs 2019. gada 26. martā. Paneļdiskusijas laikā  Romina norādīja, ka šie projekti, kas realizēti neformālās izglītības ietvaros, dod skolēniem motivāciju, enerģiju, palīdz skolēniem attīstīt komunikācijas prasmes, spēju runāt par savām problēmām. Dažkārt neprasme komunicēt, motivācijas trūkums ir par pamatu sliktām sekmēm, un tas rada draudus, ka jaunietis pārtrauks mācības izglītības iestādē

Attēls