Projektu aktualitātes
Tūrisma operatori iepazīst Via Hanseaticu

No 15. līdz 19.septembrim projekta „Via Hanseatica“ ietvaros tiek organizēts brauciens tūrisma operatoriem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, lai iepazītos ar tūrisma maršruta bagātīgo piedāvājumu. Brauciens sākās Siguldā un noslēgsies Raždestveno memoriālā muižā Krievijā.

Valkā tūrisma operatori apciemojumu sāka ar Valkas Novadpētniecības muzeja apmeklējumu, kur J.Cimzes māsas tēlā iejutās un ar Vidzemes draudžu skolu skolotāju semināru iepazīstināja muzeja speciāliste Ligita Drubiņa. Tālāk gidu Vinetas un Elīzas Skutānu pavadībā, tika iepazīta Valkas pilsēta gan caur autobusa logu, gan no putna lidojuma, uzkāpjot Valkas Lugažu Ev. Luteriskās baznīcas skatu tornī. Uz Latvijas – Igaunijas robežas stafeti pārņēma Valgas pilsētas gide, lai iepazīstinātu ar Valkas dvīņu pilsētu un apmeklētu Valgas Militāro muzeju.

Projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” tiek realizēts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros.


Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja