Projektu aktualitātes
Uzsākti būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, III kārta” ietvaros izmaiņas

2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem. 

Projekta ietvaros plānots veikt kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu).

Šobrīd būvdarbi tiek veikti Poruka ielā posmā no Raiņa ielas līdz Rīgas ielai, Strautu ielā, šīs nedēļas laikā tiks uzsākti būvdarbi Merķeļa ielas posmā no Kalna ielas līdz Poruka ielai un Ceriņu ielā. Sakarā ar lielākas satiksmes intensitāti Domes bulvārī, šo ielu izmanto arī VTU Valmiera un AS Sadales tīkls, būvdarbi pārcelti uz nākamo gadu, savukārt Merķeļa un Ceriņu ielas ir mazākas satiksmes intensitātes ielas, līdz ar to tika pieņemts lēmums ziemas apstākļos būvēt mazākas satiksmes intensitātes ielās.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 1 167 065 (bez PVN).  Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% sastāda EUR 560 363,40 (bez PVN), Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 98 887,66 (bez PVN) apmērā. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve EUR 659 251 (bez PVN) apmērā, ar Valkas novada domes līdzfinansējumu tiek izbūvētas centralizētās ūdensapgādes tīkli EUR 507 813,90 (bez PVN) apmērā.

Jautājumu gadījumu sazināties ar Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītāju Gundaru Avotiņu (+371 26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Ingu Aleksejevu (+371 26128051).


Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas
Attīstības un projektu daļas
Projektu vadītāja
Inga Aleksejeva