Projektu aktualitātes
Ģērbonis

Šī gada 24.aprīlī SIA „Valkas Namsaimnieks” ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu Nr.L-PCS-12-0027 par projekta „Siltumtīklu savienojumu izbūve centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā. Siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlumājām, atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, atzars uz Valkas pamatskolu” īstenošanu, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds.

Projekta ietvaros Valkas pilsētā tiks izbūvēts siltumtīklu savienojums starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām, siltumtīklu savienojuma atzars uz Valkas pamatskolu – pieslēgums siltumtrases savienojuma posmam starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām un siltumtīklu savienojuma atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu (VID administratīvā ēka, SIA „Vidzemes slimnīca” un Valkas novada pašvaldības ēkas un būves) – pieslēgums siltumtrases savienojuma posmam starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām.

SIA „Valkas Namsaimnieks” ir izsludinājis iepirkuma procedūru būvdarbiem „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā” un tuvākajā laikā izsludinās iepirkumu arī būvdarbu būvuzraudzībai. Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada 24.aprīļa līdz 2013.gada 24.janvārim.

Projekta kopējās izmaksas ir 652676.52 LVL, no tā attiecināmās izmaksas ir 462 954.86 LVL. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 180552,39 LVL (t.i., 39% atbalsta intensitāte no attiecināmajām izmaksām).

Projekts tiek īstenots V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras” administrētās aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros. Saskaņā ar sadarbības līgumu starp SIA „Valkas Namsaimnieku” un Valkas novada domi, projekta administrēšanu veic Valkas novada dome.

Attēls

 

Papildus informācija