Projektu aktualitātes
Valkas novada domē darbu uzsāk būvinženieris

Valkas novada domē no 2010.gada 1.septembra Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" projekta „Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novada attīstības veicināšanai” (Projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/005, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/005/015) ietvaros ir izveidota būvinženiera amata vieta un konkursa kārtībā pieņemts darbā Māris Zālītis. Projekta ietvaros tiks maksāta 24 mēnešus darba alga būvinženierim, nomāta datortehnika ar ZW CAD programmatūru un apmaksātas apmācības. Projekts noslēgsies 2012.gada 31.augustā. Kopējais projekta finansējums 21000 LVL. 100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts reģionālā attīstības aģentūra.


Gunta Smane
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja t.+371 26463408