Tips
Dažādi
Teritorija
Kārķu pagasts
  • Ēka 300m2
  • Konditorija, ēdināšanas pakalpojums, izbūvēta ērta bruģēta pieeja. Ēkai ieejai ir arī panduss. 
Plašāka informācija

Valkas novada pašvaldība

Pēteris Pētersons

M:+371 26280656

E: peteris.petersons@valka.lv