Tips
Apbūves zeme
Teritorija
Valkas pilsēta

Zeme 4655m2

Plašāka informācija

Valkas novada pašvaldība

Lāsma Engere

Tel.nr.: +371 64707499, +371 29299595

E-pasts: lasma.engere@valka.lv