Raiņa iela 2B (kad. apz. 9401 001 0231);
Rīgas iela 7A (kad. apz. 9401 001 0211);
Raiņa iela 2A (kad. apz. 9401 001 0212).
Iznomā vai pārdod?
Iznomā zemi
apakštips 1
Ielu tirzniecībai

Valkas novada pašvaldība informē, ka fiziskām un juridiskām personām ir iespēja pieteikties veikt ielu tirdzniecību Valkas-Valgas centrā. Nomas mērķis: ielu tirdzniecības veikšana. Tirdzniecībai pieejamas sekojošu zemes vienību daļas:

  1. Raiņa iela 2B (kad. apz. 9401 001 0231);
  2. Rīgas iela 7A (kad. apz. 9401 001 0211);
  3. Raiņa iela 2A (kad. apz. 9401 001 0212).

Attiecīgā tirdzniecības vieta tiek ierādīta dabā, piedaloties Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistam un Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājam.

Par ielu tirdzniecību uz pašvaldības zemes tiks piemērota maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu 20.00 euro mēnesī (maksa tiek iekasēta par mēnesi neatkarīgi no pakalpojumu sniegšanas apjoma).

Tirdzniecības atļauja var tikt izsniegta līdz 2022. gada 30. septembrim (ieskaitot).

Ja vēlaties pieteikties ielu tirdzniecības veikšanai, lūdzam aizpildīt attiecīgu iesniegumu, kas ir pieejams elektroniski 

Aizpildīto iesniegumu ir iespējams iesniegt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3, vai elektroniski, sūtot ar drošo elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu: novads@valka.lv .

Tāpat, iesniegumu ir iespējams aizpildīt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3.

SVARĪGI!!! Pieteikumi tiek pieņemti līdz 16. septembrim.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālista