Veids
Paziņojums par privatizācijas pabeigšanu

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

13.03.2023. noslēgts zemesgabala Semināra ielā 23A, Valkā, Valkas novadā, kad. Nr.94010010630, pirkuma līgums. Pircējs – SIA “Latvijas propāna gāze”, pirkuma cena 155 EUR.