Iznomā vai pārdod
Iznomā medību tiesības

Valkas novada pašvaldība plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Kārķu pagastā, ar kadastra apzīmējumiem: 

94660050314; 94660050306

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada pašvaldības mājas lapā (publicēts 4.12.2023) uz medību tiesību nomu minētajā zemes gabalā pieteiksies vairākas personas, notiks pretendentu izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā. 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti.