Iznomā vai pārdod
Iznomā medību tiesības

Valkas novada pašvaldība plāno iznomāt medību tiesības zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem 94520080259; 94520090099; 94520090126; 94520090127; 94520090166, Ērģemes pagastā.

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada pašvaldības mājas lapā (publicēts 18.01.2024.) uz medību tiesību nomu minētajā zemes gabalā pieteiksies vairākas personas, notiks pretendentu izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti.

Valkas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi