Aktuālo rindu skatīt zemāk!

 Nosaka kārtību, kādā:

  • bērni tiek reģistrēti uzņemšanai Valkas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde) t.sk.speciālās pirmsskolas izglītības programmas;
  • atkarībā no brīvo vietu skaita, bērnu nodrošina ar vietu Iestādē.

Bērna reģistrāciju vietas nodrošināšanai Iestādē realizē Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa  (Ramona Lapiņa t. +371 29434561, epasts ramona.lapina@valka.lv)

Valkas pirmsskolas izglītības iestādē  bērnus uzņem no pusotra gada vecuma, speciālās izglītības programmās no divu gada vecuma. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pirmsskolas grupā no 6 gadu vecuma.

Lai reģistrētu bērnu rindā, vecāks, aizbildnis vai pilnvarota persona (turpmāk – Vecāki)  personīgi klātienē (Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas nov., LV 4701) vai elektroniski (novads@valka.lv) iesniedz:

Vecāku iesniegums bērna reģistrācijai uzņemšanai pirmsskolas rindā Valkas pirmsskolas izglītības iestādē:

  • Par piešķirto vietu Vecāki tiek informēti telefoniski, elektroniski vai dokumentāri - atkarībā no atzīmes, kuru izdarījis pieteikumā. Pēc informācijas saņemšanas Vecāki noteiktā laika periodā ierodas Iestādē un aizpilda dokumentus bērna reģistrēšanai Iestādē.
  • Ja Vecāki vēlas bērnam, kurš apmeklē kādu no Iestādēm, pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad Vecāki līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai iesniedz Iestādē, kuru bērns apmeklē, vadītājam attiecīgu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
  • Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Iestādē.
  • Valkas pirmskolas izglītības iestāde realizē speciālās izglītības programmas bērniem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511) un  jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611). Šajās programmās bērnus uzņem tikai ar  pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Lai pieteiktu bērnu Valkas novada pedagoģiski medicīniskajai komisijai zvanīt pa tālruni +371 29379355.
  • Rinda tiek veidota uz noteiktā gada 1. septembri, komplektējot bērnus pa vecuma grupām, ievērojot bērna vecumu, pieteikuma iesniegšanas datumu Valkas novada domē, iesnieguma reģistrācijas numuru (identifikators) un prioritātes. Bērni, kas netiek uzņemti iestādē līdz gada beigām, tiek pārcelti uz nākamo gadu, nemainot identifikatoru.

Aktuālā rinda Valkas novada domes pirmsskolas izglītības iestādēs Valkas pilsētā (dati atjaunoti 01.11.2023.)

Brīvās vietas Valkas novada pirmsskolas izglītības grupās

Izglītības  iestāde Bērnu vecums grupā Brīvo vietu skaits
Ērģemes pamatskola 1,6 - 2 gadi  
Ērģemes pamatskola 3 - 4 gadi  
Ērģemes pamatskola 5 - 6 gadi  
Ērģemes pamatskolas Kārķu pirmsskolas grupa 2 - 6 gadi  
Valkas jāņa Cimzes ģimnāzija "Mazie ģimnāzisti"

6 gadi

 
Valkas pirmsskolas izglītības iestāde Valkā

1,6 - 6 gadi

 
Pirmsskolas grupa Vijciemā

1,6 - 4 gadi

5 - 6 gadi

 
Pirmsskolas grupa "Mierkalni"  

1,6 - 4 gadi

5 - 6 gadi