Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  12.12.2024.
  Projekta nosaukums, projekta Nr. “Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes zemes vienībā “Žurbi”” (identifikācijas Nr. 21-09-A00804-000002) Fonds Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  (ELFLA)  Pasākums Latvijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekta nosaukums, nr. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 8.3.4.0/16/I/001 Programma, fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.4. specifiskā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  20.12.2023.
  Projekta nosaukums, Nr. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā, Nr. 9.2.4.2/16/I/035 Programma, fonds Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa …
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Projekta nosaukums, Nr. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta 5.3.1.0/17/I/025 Fonds Eiropas Savienības Kohēzijas fonds Programma 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Projekta nosaukums, nr. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide  8.4.1.0/16/I/001 Programma, fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.4.1. specifiskā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Projekta nosaukums, projekta Nr. “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” (identifikācijas Nr. EstLat181) Fonds Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Programma INTERREG Igaunijas – Latvijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Projekta nosaukums, nr. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 8.4.1.0/16/I/001 Programma, fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.4.1. specifiskā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  12.12.2022.
  Projekta nosaukums, Nr. “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” Nr. 3.3.1.0/20/I/016 Fonds Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Programma 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt…
  Statuss:
  Noslēdzies
  19.07.2022.
  Projekta nosaukums, Nr. “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” Nr. EKII-3/2 Fonds Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) Programma Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.05.2022.
  Projekta nosaukums, nr. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr. 8.3.5.0/16/I/001 Programma, fonds Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.5…