Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētāja: Ieva Bērziņa
 • Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Romina Meļņika
 • Komisijas sekretāre: Inta Markova
 • Komisijas locekļi:
  • Evita Elziņa
  • Linda Ščerbane
  • Andris Dainis
  • Diāna Jūga
  • Ilva Asejeva