Kontakti

vakrauklis [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Semināra iela 29, Valka
  • Darbības mērķis: Sekmēt Valkas pilsētas un Latvijas Ziemeļaustrumu pierobežas reģiona attīstību, ka arī pārrobežu sadarbību, balstoties uz šī reģiona kultūrvēsturisko attīstību un ciešo saistību ar Igaunijas Republiku; Veidot pozitīvu vidi sociāli mazaizsargāto un mazturīgu iedzīvotāju adaptāciju sabiedrībā; Aktivizēt un veicināt uzņēmējdarbību; Veicināt intensīvus atbildīgas, demokrātiskas sabiedrības veidošanas procesus, sekmējot integrēšanos Eiropas Savienībā; Palīdzēt veidot pilsonisku, izglītotu, pārtikušu, stabilu sabiedrību cilvēkam draudzīgā vidē; Veikt citu sabiedriska labuma darbību.